KARNEVAL

Zamestnanci a obyvatelia  Domova seniorov Dolinka Vás pozývajú na Karneval 19. 02. 2014 od 13:00