KARNEVAL v DOLINKE, alebo ako sa naši seniori vedia tešiť zo života.

        Vo fašiangovom období bývalo zvykom  aj u našich predkov a stalo sa tradíciou chodiť v rôznych maskách po dedine, pochovávať basu a rôzne iné zvyky. K ním patrí aj poriadanie karnevalov a plesov.  Aj my sme sa  v Domove seniorov Dolinka  rozhodli usporiadať si karneval. Spoločne sme  vyrobilii karnevalové čiapky, zabezpečili škrabošky a karnevalové oblečenie.  No nemohli sme sa veru poniektorí spoznať, je na mieste povedať, že každému karnevalové oblečenie pristalo.  Po úvodnom zahájení pánom riaditeľom  a prečítaní  "Povoľovacej listiny" poriadať karnevaly v našom zariadení nasledovala dobrá zábava spojená s malým pohostením.  Aby nám nebolo smutno, pozvali sme si aj rodinných príslušníkov našich klientov, príbuzných a vnúčatá a priateľov.

 

Zahájenie karnevalu, udelenie "Povoľovacej listiny" poriadať karnevaly v našom zariadení.

 

Takto sme si spolu posedeli:          "pani Jar"  a Klaun....
 

A takto sme sa spoločne zabávali, pravá karnevalová a fašiangová oslava.