DEŇ ZEME

                 Každoročne sa zapájame aj my s našimi seniormi v rámci našich možností do aktivít spojených s DŇOM ZEME. Pripojili sme sa k enviromenálnym aktivitám, spoločne so žiakmi zo ZŠ M.B.Funtíka z Očovej sme čistili a upratovali okolie nášho zariadenia a v parkovej a oddychovej zóne v blízkosti našej budovy.