Cvičíme, bicyklujeme v rámci liečebnej telesnej výchovy

      Aj kedˇnám to zdravie nie vždy dovolí, snažíme sa o udržanie pohybových aktivít, kondície jednoduchými cvičeniamicvičeniami