2017

Názov
súboru
Dátum Dátum
zverejnenia
Súbor
Prehľad
faktúr
1.1.2017-31.1.2017 31.01.2017 01.01.2017 - 31.01.2017.pdf  (34 kB)
Prehľad
faktúr
1.2.2017-28.2.2017 28.02.2017 01.01.2017 - 28.02.2017.pdf  (34,9 kB)
Prehľad
faktúr
1.3.2017-31.3.2017 31.03.2017 01.01.2017 - 31.03.2017.pdf  (46,7 kB)
Prehľad faktúr 1.4.2017-30.4.2017 30.04.2017 01.01.2017 - 30.04.2017.pdf (59,7 kB)
Prehľad
faktúr
1.5.2017-31.5.2017 31.05.2017 01.01.2017 - 31.05.2017.pdf  (66 kB)
Prehľad
faktúr
1.6.2017-30.6.2017 30.06.2017 01.01.2017 - 30.06.2017.pdf (71 kB)
Prehľad
faktúr
1.7.2017-31.7.2017 31.07.2017 01.01.2017 - 31.07.2017.pdf (75 kB)
Prehľad faktúr 1.8.2017-31.8.2017 31.08.2017 01.01.2017-31.08.2017.pdf (79 kB)
Prehľad faktúr 1.9.2017-30.9.2017 30.09.2017 01.01.2017-30.09.2017.pdf (85 kB)
Prehľad faktúr 1.10.2017-31.10.2017 31.10.2017 01.01.2017- 31.10.2017.pdf (90 kB)
Prehľad faktúr 1.11.2017-30.11.2017 30.11.2017 01.01.2017-30.11.2017.pdf (96 kB)
Prehľad faktúr 1.12.2017-31.12.2017 31.12.2017 01.01.2017-31.12.2017.pdf (104 kB)