2016

Názov súboru Dátum Dátum zverejnenia Súbor
Prehľad faktúr 1.1.2016-31.1.2016 31.01.2016 01.01.2016 - 31.01.2016.pdf (106,1 kB)
Prehľad faktúr 1.1.2016-29.2.2016 29.02.2016 01.01.2016 - 29.02.2016.pdf (122 kB)
Prehľad faktúr 1.1.2016-31.3.2016 31.03.2016 01.01.2016 - 31.03.2016.pdf (128 kB)
Prehľad
faktúr
1.1.2016-30.4.2016 30.04.2016 01.01.2016 - 30.04.2016.pdf (132 kB)
Prehľad
faktúr
1.1.2016-31.5.2016 31.05.2016 01.01.2016 - 31.05.2016.pdf (140 kB)
Prehľad
faktúr
1.1.2016-30.6.2016 30.06.2016 01.01.2016 - 30.06.2016.pdf (142 kB)
Prehľad
faktúr
1.1.2016-31.7.2016 31.07.2016 01.01.2016 - 31.07.2016.pdf (149 kB)
Prehľad
faktúr
1.1.2016-31.8.2016 31.08.2016 01.01.2016 - 31.08.2016.pdf (154 kB)
Prehľad faktúr 1.1.2016-30.9.2016 30.09.2016 01.01.2016 - 30.09.2016.pdf (158 kB)
Prehľad
faktúr
1.1.2016-31.10.2016 31.10.2016 01.01.2016 - 31.10.2016.pdf (163 kB)
Prehľad
faktúr
1.1.2016-30.11.2016 30.11.2016 01.01.2016 -  30.11.2016.pdf (169 kB)
Prehľad
faktúr
1.1.2016-31.12.2016 31.12.2016 01.01.2016 - 31.12.2016.pdf (174 kB)