2013

 

Näzov súboru Dátum Dátum zverejnenia Súbor
Prehľad faktúr 1.1.2013 - 31.1.2013 31.01.2013  01.01.2013 - 31.01.2013.pdf (153,7 kB)
Prehľad faktúr 1.1.2013 - 28.2.2013 28.02.2013 01.01.2013 - 28.02.2013.pdf (162,7 kB)
Prehľad faktúr 1.1.2013 - 31.3.2013 31.03.2013 01.01.2013 - 31.03.2013.pdf (165,7 kB)
Prehľad faktúr 1.1.2013 - 30.4.2013 30.04.2013 01.01.2013 - 30.04.2013.pdf (164,3 kB)
Prehľad faktúr 1.1.2013 - 31.5.2013 31.05.2013 01.01.2013 - 31.05.2013.pdf (166,8 kB)
Prehľad faktúr 1.1.2013 - 30.6.2013 30.06.2013 01.01.2013 - 30.06.2013.pdf (172,1 kB)
Prehľad faktúr 1.1.2013 - 31.7.2013 31.07.2013 01.01.2013 - 31.07.2013.pdf (169,7 kB)
Prehľad faktúr 1.1.2013 - 31.8.2013 31.08.2013 01.01.2013 - 31.08.2013.pdf (171,3 kB)
Prehľad faktúr 1.1.2013 - 30.9.2013 30.09.2013 01.01.2013 - 30.09.2013.pdf (179,6 kB)
Prehľad faktúr 1.1.2013-31.10.2013 31.10.2013 01.01.2013 - 31.10.2013.pdf (179,1 kB)
Prehľad faktúr 1.1.2013-30.11.2013 30.11.2013 01.01.2013 - 30.11.2013.pdf (184,3 kB)
Prehľad faktúr 1.1.2013-31.12.2013 31.12.2013 01.01.2013 - 31.12.2013.pdf (185,3 kB)