ZMLUVY

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť §52a - UPSVaR.pdf (1,5 MB)

Dodatok k zmluve o pripojení - Orange.pdf (2 MB)

Dodarok k zmluve o pripojení - Orange .pdf (2 MB)

Dodarok k zmluve o pripojení - Orange .pdf (2 MB)

Dodarok k zmluve o pripojení - Orange .pdf (2 MB)

Dolinka Očová.pdf (269,3 kB)

Zmluva s SPP 2012.jpg (362,5 kB)

SPP dodatok ku zmluve 2012.jpg (228,2 kB)

Zmluva ORANGE - strana 1.pdf (296,3 kB)

Zmluva ORANGE - strana 2.pdf (287,7 kB)

Zmluva na certifikáciu systému manažérstva - QECON.pdf (2,6 MB)

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami - §50aUPSVaR.pdf (279,5kB)

Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy - AP MEDICAL s.r.o..pdf (595,5 kB)

Zmluva o prenájme nebytových priestorov MUDr. Fekiačová.pdf (284,2 kB)

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - AP MEDICAL s.r.o.jpg.tiff (51,5 MB)

Dodatok č.1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov - Lekáreň VAŠE ZDRAVIE.pdf (430,5 kB)

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny.pdf (1314016)

Dohoda o platbách za odobratu elektrinu.pdf (489,8kB)

Kolektívna zmluva na rok 2014.pdf (165,9kB)

Dohoda o vykonávaní odbornej praxe kurzu Inštruktor sociálnej rehabilitácie.pdf (554,7kB)

Dodatok k zmluve o dodávke plynu.pdf (767,9kB)

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestananosti - §50j č.15 UPSVaR.pdf (213,8kB)

Dodatok č.01/2014 - §50j UPSVaR.pdf (56,1kB)

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s..pdf (70,2kB)

Dodatok k zmluveo poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s..pdf (66,3kB)

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50j č.24 UPSVaR.pdf (241,9kB)

Dodatok č.02/2014 - §50j UPSVaR.pdf (59,1kB)

Dohoda o podmienkach vykonávania MOS pre obec alebo RO alebo PO - §12 UPSVaR.pdf (90,1kB)

Zmluva o dodávke plynu SPP.pdf (1,77MB)

Dohoda č.15/33/054/58 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia PM pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa §54.pdf (3,90 MB)

ZMLUVA o poskytovaní služieb technika Požiarnej ochrany.pdf (777 kB)

Dohoda k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange.pdf (6,92 MB)

Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange.pdf (1,80MB)

Dodatok č.1 k Dohode č. 15/33/054/58 - §54 UPSVaR.pdf (1,33 MB)

Koncesionárska zmluva - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o,.pdf (1,62MB)

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu - VaV Akademy - BB, s.r.o..pdf (735 kB)

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom.tiff (3,04 MB)

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom.tiff (4,08 MB)

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom.tiff (3,84 MB)

Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom.jpeg (359 kB)

Dohoda č.17/33/50J/28 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - ÚPSVaR.tiff (16,1 MB)

Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -  Orange.jpg (440 kB)

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -  Orange.jpg (672 kB)

Dodatok. č.2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov - Lekáreň VAŠE ZDRAVIE, s.r.o..tiff (5,00 MB)

Dodatok č.1  k Zmluve o prenájme nebytových priestorov - MUDr. Anna Poničanová.tiff (5,20 MB)

Zmluva na zabezpečnie zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov - no-one, s.r.o.tiff (7,37 MB)

Aktuality

Chvíle v knižnici v Očovej

   Marec je venovaný mesiacu knihy, aj my si vždy pripomíname tento mesiac  prečítaním peknej knihy, prípadne  si spoločne prečítame krátky literárny úrvar, pohovoríme si o prečítam príbehu formou voľného  rozhovoru, besedy. Chvíle strávené v knižnici sú však pre nás...
Celý článok

U nás na Vianoce, zo spomienok na vianočné obdobie

Pár spomienok na sviatky pokoja u nás v zariadení, na čas, kedy k sebe máme všetci bližšie, sme k sebe pozornejší a láskavejší. Spolu pri štedrovečernom stole. Takto u nás prebiehali vianočné prípravy, pečenie vianočného pečiva.
Celý článok