ZMLUVY

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť §52a - UPSVaR.pdf (1,5 MB)

Dodatok k zmluve o pripojení - Orange.pdf (2 MB)

Dodarok k zmluve o pripojení - Orange .pdf (2 MB)

Dodarok k zmluve o pripojení - Orange .pdf (2 MB)

Dodarok k zmluve o pripojení - Orange .pdf (2 MB)

Dolinka Očová.pdf (269,3 kB)

Zmluva s SPP 2012.jpg (362,5 kB)

SPP dodatok ku zmluve 2012.jpg (228,2 kB)

Zmluva ORANGE - strana 1.pdf (296,3 kB)

Zmluva ORANGE - strana 2.pdf (287,7 kB)

Zmluva na certifikáciu systému manažérstva - QECON.pdf (2,6 MB)

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami - §50aUPSVaR.pdf (279,5kB)

Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy - AP MEDICAL s.r.o..pdf (595,5 kB)

Zmluva o prenájme nebytových priestorov MUDr. Fekiačová.pdf (284,2 kB)

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - AP MEDICAL s.r.o.jpg.tiff (51,5 MB)

Dodatok č.1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov - Lekáreň VAŠE ZDRAVIE.pdf (430,5 kB)

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny.pdf (1314016)

Dohoda o platbách za odobratu elektrinu.pdf (489,8kB)

Kolektívna zmluva na rok 2014.pdf (165,9kB)

Dohoda o vykonávaní odbornej praxe kurzu Inštruktor sociálnej rehabilitácie.pdf (554,7kB)

Dodatok k zmluve o dodávke plynu.pdf (767,9kB)

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestananosti - §50j č.15 UPSVaR.pdf (213,8kB)

Dodatok č.01/2014 - §50j UPSVaR.pdf (56,1kB)

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s..pdf (70,2kB)

Dodatok k zmluveo poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s..pdf (66,3kB)

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - §50j č.24 UPSVaR.pdf (241,9kB)

Dodatok č.02/2014 - §50j UPSVaR.pdf (59,1kB)

Dohoda o podmienkach vykonávania MOS pre obec alebo RO alebo PO - §12 UPSVaR.pdf (90,1kB)

Zmluva o dodávke plynu SPP.pdf (1,77MB)

Dohoda č.15/33/054/58 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia PM pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa §54.pdf (3,90 MB)

ZMLUVA o poskytovaní služieb technika Požiarnej ochrany.pdf (777 kB)

Dohoda k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange.pdf (6,92 MB)

Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange.pdf (1,80MB)

Dodatok č.1 k Dohode č. 15/33/054/58 - §54 UPSVaR.pdf (1,33 MB)

Koncesionárska zmluva - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o,.pdf (1,62MB)

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu - VaV Akademy - BB, s.r.o..pdf (735 kB)

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom.tiff (3,04 MB)

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom.tiff (4,08 MB)

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom.tiff (3,84 MB)

Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom.jpeg (359 kB)

Dohoda č.17/33/50J/28 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - ÚPSVaR.tiff (16,1 MB)

Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -  Orange.jpg (440 kB)

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -  Orange.jpg (672 kB)

Dodatok. č.2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov - Lekáreň VAŠE ZDRAVIE, s.r.o..tiff (5,00 MB)

Dodatok č.1  k Zmluve o prenájme nebytových priestorov - MUDr. Anna Poničanová.tiff (5,20 MB)

Aktuality

Chvíle v knižnici v Očovej

   Marec je venovaný mesiacu knihy, aj my si vždy pripomíname tento mesiac  prečítaním peknej knihy, prípadne  si spoločne prečítame krátky literárny úrvar, pohovoríme si o prečítam príbehu formou voľného  rozhovoru, besedy. Chvíle strávené v knižnici sú však pre nás...
Celý článok

U nás na Vianoce, zo spomienok na vianočné obdobie

Pár spomienok na sviatky pokoja u nás v zariadení, na čas, kedy k sebe máme všetci bližšie, sme k sebe pozornejší a láskavejší. Spolu pri štedrovečernom stole. Takto u nás prebiehali vianočné prípravy, pečenie vianočného pečiva.
Celý článok

Vystúpenie FS Hajduky z Vyšných Lapš v Poľsku

Úcta seniorom, pozdravy od folklórneho súboru Hajduky z Poľska   Október je mesiacom, ktorý je venovaný úcte k starším, je venovaný našim seniorom. Je to čas, kedy sa viac zamyslíme nad rýchlosťou plynutia času, zamyslíme sa nad tým, že toto obdobie je obdobím, ktoré čaká na každého...
Celý článok

POZDRAVY SENIOROM OD MLADÝCH

         Na sklonku jesene padá lístie, jeseň prírodu sfarbuje do množstva krásnych farieb. Ako každé ročné obdobie, tak aj jeseň má svoje čaro.Preto v jeseň je mesiac október venovaný seniorom, je venovaný úcte, porornosti k našim starším.  Každoročne...
Celý článok

Seniori medzi mladými folkloristami

         Kultúrny dom v Očovej patril v piatok mladým folkloristom,  medzinárodnej prehliadke  detských folklórnych súborov,  na ktorom sme sa aj tento rok zúčastnili.Bol to pre nás všetkých veľký zážiitok, radosť v tvárach všetkých , hlavne seniorov hovorí...
Celý článok