Domov seniorov Dolinka

Vitajte na stránkach nášho domova pre seniorov. Poskytujeme pobytovú sociálnu službu v nepretržitej prevádzke, zameranú na podporu pri naplňovaní potrieb seniorov, ktorí majú zníženú sebestačnosť, zvlášť z dôvodu veku, a ktorých situácia vyžaduje pravidelnú pomoc inej fyzickej osoby. Užívatelia služieb poskytovaných v Domove pre seniorov môžu mať taktiež pridruženú telesnú alebo ľahšiu formu zmyslovej vady a potrebujú pobytové služby sociálnej starostlivosti.

" Jedine dvoje rúk na svete si zaslúži, aby si

ich bozkával: ruky tvojho otca, ktoré na

teba pracujú, a ruky matkine, ktoré ťa

vychovali."

AMICIS

"Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody,

ale krásni starí ľudia sú umelecké diela."

GOETHE


Anketa

Páči sa Vám náš nový web?

Áno, je pekný (670)
54%

Nie, potrebuje doladiť (565)
46%

Celkový počet hlasov: 1235


Kontakt

Domov seniorov Dolinka

ČSA 67/57
Očová
962 23


0915 887 040